O nas

Jesteśmy grupą studentów, których łączy wiara i chęć spędzania czasu w gronie ludzi pozytywnie nastawionych do życia. Podejmujemy wspólne inicjatywy, jak nagrywanie rekolekcji internetowych czy pomoc w domu dziecka. Możemy się też rozwijać duchowo i dzielić swoimi doświadczeniami podczas corocznego Seminarium Odnowy Wiary, jak również w ciągu roku na kręgach biblijnych.

A przede wszystkim świetnie czujemy się w swoim towarzystwie i dobrze się bawimy na wspólnych wyjazdach, imprezach czy wieczorach planszówkowych. Spotykamy się kilka razy w tygodniu na wspólnej Eucharystii; potem jest czas na rozmowy, herbatę, a w czwartki nawet na kolację w schronie, który jest dla nas niemalże drugim domem.

Jednak do pełni we wspólnocie potrzeba różnorodności – zapraszamy każdego, kto chce nas poznać!

 

Ojciec Oskar Maciaczyk ofm


Do zakonu Ojców Franciszkanów wstąpiłem od razu po maturze. Czuję, że jestem szczęśliwym franciszkaninem. Widzę jak, w różnych sytuacjach, wypełniają się słore wpisałem na obrazku prymicyjnym: „Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał ” (Ps 37,5).  Ojciec Prowincjał zachęcał mnie, żebym od września 2016 roku został duszpasterzem akademickim w DA Antoni. Decyzję przyjąłem z wielką radością. Dodam również, że kończę na KULu studia doktoranckie w zakresie homiletyki. Głoszenie słowa Bożego jest dla mnie nie tylko obowiązkiem kapłańskim, ale pasją, która dzięki współpracy ze słuchaczami przybliża mnie do Boga, ponieważ lubię słuchać tych, którym głoszę słowo Boże. Moją pasją są również podróże. Należę do tych, którzy wyznają:

” W górach jest wszystko, co kocham”.