Krąg biblijny

Krąg biblijny


„Tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają zatarciu.” – Jan Paweł II

Krąg biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” J 6,68.

Nasze spotkania ze Słowem Bożym to okazja do spotkania Chrystusa, żywego i zmartwychwstałego Pana obecnego w twoim życiu i we wspólnocie Kościoła.

Nie musisz być znawcą Pisma, możesz przyjść bez żadnego przygotowania, nawet jeśli nie masz Pisma Świętego.
Przyjdź zbudować niepowtarzalną więź z Bogiem, który chce mówić do twego serca.

Medytacja franciszkańska
1. Modlitwa wstępna.
2. Czytanie tekstu Pisma Św.
3. Rozmyślanie:
a) wyobrażenie danej sceny biblijnej,
b) utożsamienie się z tą sceną (ja w centrum wydarzeń),
c) spojrzenie na swe życie w świetle danego tekstu.
4. Dziękczynienie:
a) rozpalenie serca w dziękczynieniu Bogu za poznanie prawdy,
b) uwielbienie Boga za Jego łaskę.
5. Ofiarowanie siebie Bogu – konsekwencją dziękczynienia jest powierzenie Bogu całego siebie, wszystkich wymiarów życia, działalności, relacji z innymi ludźmi.
6. Prośba o wytrwanie w otrzymanej łasce.