Kontakt

Al. Jana Kasprowicza 26
51-131 Wrocław
Oskar Maciaczyk ofm
691 867 299
oskarofm@op.pl
Facebook